Shipping

Shipping

Zone 1 Germany:

Up to 500g: 3,50 EU
Up to 1000g: 5,90 EU
Up to 3000g: 6,90 EU
Up to 5000g: 7,90 EU
Up to 10000g: 8,90 EU

Zone 2 Europe:

Up to 500g: 5,90 EU
Up to 1000g: 9,90 EU
Up to 2000g: 10,90 EU
Up to 5000g: 18,90 EU
Up to 10000g: 22,90 EU

Zone 3 World:

Up to 500g: 5,90 EU
Up to 1000g: 10,90 EU
Up to 2000g: 18,90 EU
Up to 5000g: 35,00 EU